Lucian Tanase

Author: Lucian Tanase

Produse Easy Consult,

Easy Contract – Contract de închiriere bun mobil

Easy Consult prin intermediul serviciului său Easy Contract face posibil accesul utilizatorilor săi la un nou tip de contract personalizat, respectiv contractul de închiriere al unui bun mobil. Astfel utilizatori care doresc încheierea unei astfel de contract au la dispoziție o modalitate facilă de a obține un contract personalizat, ce va fi redactat de către profesioniști noștri în baza informațiilor transmise de utilizator prin completarea chestionarului aferent formularului de comandă, fiind astfel perfect adaptat situației particulare în care utilizatorul se află și ținând cont de interesele economice și juridice aferente poziției sale contractuale. Prin adăugarea acestui tip de contract, Easy Contract crește la…

Noul Cod de procedură fiscală,

Noul Cod de Procedură Fiscală – Dispoziții Generale (II) – Definiții și Principii

În continuarea articolului precedent analizăm modificările aduse prin Noul Cod de Procedură Fiscală principiilor aplicabile procedurii fiscale: Dreptul de a fi ascultat O nouă modificare adusă de către NCPF privește dreptul de a fi ascultat al contribuabilului, drept ce era recunoscut și înainte de noua reglementare, dar a cărui ignorare de către autoritățile fiscale nu era sancționată în nici un fel. Prin art. 9 (4) din NCPF s-a recunoscut în mod expres posibilitatea contribuabilului de a invoca prin contestație lipsa audierii sale astfel încât o astfel de lipsă poate conduce la desființarea actului administrativ-fiscal bazat pe ignorarea dreptului contribuabilului de…

Produse Easy Consult,

Easy Formulare – Registrul asociaților

La colecția de formulare juridice a Easy Consult am adăugat un nou document. Registrul asociaților este un formular ce permite ținerea evidenței asociaților dintr-o societate cu răspundere limitată și a schimbărilor intervenite cu privire la aceștia, într-o manieră simplă și eficientă, în conformitate cu dispozițiile art. 198 din Legea nr. 31/1990. Obligație legală a ținerii acestui registru revine administratorilor societății, ce răspund de orice daună cauzată de nerespectarea acesteia. Puteți obține acest produs prin accesarea secțiunii Easy Formulare a site-ului nostru: https://www.easyconsult.ro

Noul Cod de procedură fiscală,

Noul Cod de Procedură Fiscală – Dispoziții Generale (I) – Definiții și Principii

În continuare vom prezenta principalele modificări aduse prin capitolele I și II din Noul Cod de Procedură Fiscală (NCPF) în ceea ce privește definiția unor termeni, domeniul de aplicare al codului de procedură fiscală și principiile generale privind administrarea creanțelor fiscale. Dacă în ceea ce privește definițiile sau domeniul de aplicare al codului nu vom insista prea mult, prezentarea principalele modificări aduse de noua reglementare în materia principiilor procedurii fiscale va avea loc prin intermediul a două articole având în vedere unele aspecte asupra cărora am considerat că este important să insistă având în vedere a efectelor directe pe care aceste norme…

Produse Easy Consult,

Un nou produs Easy Formulare

Easy Consult pune la dispoziția utilizatorilor săi, prin intermediul secțiunii Easy Formulare, un nou formular juridic, reprezentat de Hotărâre AGA (pentru SRL cu asociat unic) ce asigură, printr-un singur document, accesul la șase tipuri de modificări societare (modificarea obiectului de activitate, schimbare denumire, modificare sediu social, modificări privind administratorii societății, deschidere/închidere punct de lucru, suspendarea activității ) în funcție de opțiunile utilizatorului.

Ghid Easy Consult,

Easy Formulare – Avantajele documentelor juridice dinamice și inteligente

În general în ziua de azi documentele juridice sunt redactate prin intermediul unor programe informatice din categoria procesoarelor de text (dintre care cel mai celebru este Word de la Microsoft), programe ce permit utilizatorului o mare flexibilitate în redactarea și tipărirea documentelor de toate tipurile. Cum industria serviciilor juridice se bazează într-o proporție covârșitoare pe înscrisuri este evident că procesoarele de text au constituit un salt uriaș față de vechile mașini de scris ce erau folosite pentru redactarea documentelor juridice. Nu numai că procesoarele de text îți permit să salvezi un document pentru reutilizarea sa ulterioară dar acestea permit modificarea și…

Noul Cod de procedură fiscală,

Noul Cod de Procedură Fiscală – Aplicarea în timp a noii legi (II) – Reguli speciale (2)

În acest articol continuăm prezentarea regulilor speciale de aplicare în timp a Noului Cod de Procedură Fiscală (NCPF), reguli ce se abat de la regula generală, ce dispune că noua reglementare se aplică doar procedurilor fiscale începute după data intrării în vigoare a NCPF, respectiv 1 ianuarie 2016. Sumar Reglementare Aplicare în timp (regulă specială)  Probleme de reglementare Efectele refacerii inspecției fiscale Se vor aplica doar acelor inspecții fiscale pentru care s-a dispus refacerea prin decizii de soluționare a contestației emise după data de 01.01.2016 Irelevantă, efectele refacerii inspecției fiscale sunt același atât pe legea veche cât și pe legea nouă…

Ghid Easy Consult,

Easy Contract – Contracte personalizate în funcție de nevoile dumneavoastră

Concept Easy Contract este unul dintre serviciile de consultanță juridică puse la dispoziția dumneavoastră de către Easy Consult, prin intermediul căruia vi se facilitează accesul la contracte și acte juridice personalizate în funcție de contextul juridic în care vă aflați. În acest fel obțineți acces la servicii de redactare personalizată a contractelor și actelor juridice, prestate de profesioniști în drept, la prețuri mai mult decât convenabile, contracte ce vă vor da siguranța că drepturile și interesele dumneavoastră sunt ocrotite prin inserarea de clauze adecvate specificului tranzacției și în conformitate cu interesele comerciale urmărite de dumneavoastră. La acest moment Easy Contract vă pune la dispoziție  10…

Noul Cod de procedură fiscală,

Noul Cod de Procedură Fiscală – Aplicarea în timp a noii legi (II) – Reguli speciale (1)

În primul articol consacrat Noului Cod de Procedură Fiscală (NCPF) discutasem despre regula generală privind aplicarea în timp a acestui act normativ, conform căreia, în principiu, noile reguli de procedură fiscală se aplică procedurilor de administrare începute după data intrării sale în vigoare. Cum legea nu stabilește  însă, pentru fiecare procedură de administrare fiscală în parte, care este momentul de început al acesteia, pot exista anumite nuanțe în ceea ce privește aplicarea regulii generale după cum am discutat în detaliu în acest prim articol. Pe lângă regula generală stabilită în art. 352 alin. 1)-2) din NCPF legiuitorul nostru a simțit…

Ghid Easy Consult,

Easy Asistență – Sfatul unui avocat mai aproape decât crezi

Easy Asistență este un serviciu online de consultanță juridică pus la dispoziție de către Easy Consult prin intermediul căruia dumneavoastră puteți avea accesul la sfatul/opinia unui avocat cu privire la problemele juridice pe care le întâmpinați în viața de zi cu zi. Serviciul dorește să furnizeze accesul facil și la un preț convenabil pentru oricine dorește să cunoască opinia/sfatul unui avocat cu privire la o chestiune juridică cel îl interesează. Easy Asistență este format din trei componente principale ce reprezintă produse individuale ce pot fi comandate de către utilizator, respectiv: Informare juridică generală; Asistență juridică conceptuală; Asistență juridică specifică. În…