În aceste zile pandemia COVID-19   și mai ales măsurile luate de autorități pentru combaterea acesteia au bulversat în mod brusc și dramatic relațiile comerciale, prin punerea multor agenți economici, în imposibilitate de a își îndeplini obligațiile contractuale curente. Într-un astfel de context este evident că mulți dintre aceștia au avut tendința de a invoca forța majoră ca mijloc de evitarea a îndeplinirii obligațiilor contractuale. Forța majora este reglementată de dispozițiile art. 1351 din Codul Civil ce impune anumite condiții stricte legate de condițiile în care un eveniment poate fi considerat caz de forță majoră solicită o legătură de cauzalitate între…