Category: Noul Cod de procedură fiscală

<p>O serie de articole privind noul cod de procedură fiscală</p>

Noul Cod de procedură fiscală,

Noul Cod de Procedură Fiscală – Dispoziții Generale (II) – Definiții și Principii

În continuarea articolului precedent analizăm modificările aduse prin Noul Cod de Procedură Fiscală principiilor aplicabile procedurii fiscale: Dreptul de a fi ascultat O nouă modificare adusă de către NCPF privește dreptul de a fi ascultat al contribuabilului, drept ce era recunoscut și înainte de noua reglementare, dar a cărui ignorare de către autoritățile fiscale nu era sancționată în nici un fel. Prin art. 9 (4) din NCPF s-a recunoscut în mod expres posibilitatea contribuabilului de a invoca prin contestație lipsa audierii sale astfel încât o astfel de lipsă poate conduce la desființarea actului administrativ-fiscal bazat pe ignorarea dreptului contribuabilului de…

Noul Cod de procedură fiscală,

Noul Cod de Procedură Fiscală – Dispoziții Generale (I) – Definiții și Principii

În continuare vom prezenta principalele modificări aduse prin capitolele I și II din Noul Cod de Procedură Fiscală (NCPF) în ceea ce privește definiția unor termeni, domeniul de aplicare al codului de procedură fiscală și principiile generale privind administrarea creanțelor fiscale. Dacă în ceea ce privește definițiile sau domeniul de aplicare al codului nu vom insista prea mult, prezentarea principalele modificări aduse de noua reglementare în materia principiilor procedurii fiscale va avea loc prin intermediul a două articole având în vedere unele aspecte asupra cărora am considerat că este important să insistă având în vedere a efectelor directe pe care aceste norme…

Noul Cod de procedură fiscală,

Noul Cod de Procedură Fiscală – Aplicarea în timp a noii legi (II) – Reguli speciale (2)

În acest articol continuăm prezentarea regulilor speciale de aplicare în timp a Noului Cod de Procedură Fiscală (NCPF), reguli ce se abat de la regula generală, ce dispune că noua reglementare se aplică doar procedurilor fiscale începute după data intrării în vigoare a NCPF, respectiv 1 ianuarie 2016. Sumar Reglementare Aplicare în timp (regulă specială)  Probleme de reglementare Efectele refacerii inspecției fiscale Se vor aplica doar acelor inspecții fiscale pentru care s-a dispus refacerea prin decizii de soluționare a contestației emise după data de 01.01.2016 Irelevantă, efectele refacerii inspecției fiscale sunt același atât pe legea veche cât și pe legea nouă…

Noul Cod de procedură fiscală,

Noul Cod de Procedură Fiscală – Aplicarea în timp a noii legi (II) – Reguli speciale (1)

În primul articol consacrat Noului Cod de Procedură Fiscală (NCPF) discutasem despre regula generală privind aplicarea în timp a acestui act normativ, conform căreia, în principiu, noile reguli de procedură fiscală se aplică procedurilor de administrare începute după data intrării sale în vigoare. Cum legea nu stabilește  însă, pentru fiecare procedură de administrare fiscală în parte, care este momentul de început al acesteia, pot exista anumite nuanțe în ceea ce privește aplicarea regulii generale după cum am discutat în detaliu în acest prim articol. Pe lângă regula generală stabilită în art. 352 alin. 1)-2) din NCPF legiuitorul nostru a simțit…

Noul Cod de procedură fiscală,

Noul Cod de Procedură Fiscală  – Aplicarea în timp a legii noi (I) – Regula generală

Noul Cod de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015) a intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016 aducând cu el schimbări importante în ceea ce privește raporturile dintre autoritatea fiscală și contribuabil. Având în vedere aceste schimbări am decis să publicăm o serie de articole privind modificările aduse procedurii fiscale ca urmare a promulgării și intrării în vigoare a Legii nr. 207/2015, pentru a da posibilitatea celor interesați să cunoască mai în detaliu efectele unor astfel de modificări precum și schimbările pe care le aduc în relația autoritatea fiscală-contribuabil. În acest sens vom public a serie de articole…