În primul articol consacrat Noului Cod de Procedură Fiscală (NCPF) discutasem despre regula generală privind aplicarea în timp a acestui act normativ, conform căreia, în principiu, noile reguli de procedură fiscală se aplică procedurilor de administrare începute după data intrării sale în vigoare. Cum legea nu stabilește  însă, pentru fiecare procedură de administrare fiscală în parte, care este momentul de început al acesteia, pot exista anumite nuanțe în ceea ce privește aplicarea regulii generale după cum am discutat în detaliu în acest prim articol. Pe lângă regula generală stabilită în art. 352 alin. 1)-2) din NCPF legiuitorul nostru a simțit…